Majątek Biblioteki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest wieczystym użytkownikiem działki Nr 24 położonej przy ul. Ujejskiego 58 o pow. 0.0402ha oraz właścicielką położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej Nr 55345 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych.

WiMBP posiada prawo własnościowe do lokalu użytkowego przy ul.M.Curie-Skłodowskiej 33a , księga wieczysta BY1B/00166778/2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.


Opublikował: Adam Doman
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Iwona Galubińska
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 1370
2.03.2021 // biblioteka.drl.pl/www2015/BIP