Księgozbiór Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

988 528 woluminy.

W dziale Zbiorów Specjalnych znajdują się cenne starodruki oraz m.in. rękopisy, kartografia, ikonografia, płyty, książka mówiona, nuty i dokumenty życia społecznego.