Zbiory biblioteczne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 988 528 jednostek inwentarzowych.

W dziale Zbiorów Specjalnych znajdują się cenne starodruki oraz m.in. rękopisy, kartografia, ikonografia, płyty, książka mówiona, nuty i dokumenty życia społecznego.