Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Element graficzny

ul. Długa 39

85-034 Bydgoszcz

 

E-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

Adres ePUAP: /yun52tf07r/skrytkaESP

Strona internetowa: www.biblioteka.bydgoszcz.pl

Telefon do centrali: 52 339-92-00

Telefony do sekretariatu: 52 339-92-25 / 52 328-73-90

 

NIP: 953-21-61-205

REGON: 000280910

 

Dyrektor Biblioteki

mgr Krzysztof Gonia

E-mail: Krzysztof.Gonia@wimbp.bydgoszcz.pl

Telefony: 52 33-99-225 / 52 328-73-90

 

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych

mgr Dagmara Reszkowska

E-mail: Dagmara.Reszkowska@wimbp.bydgoszcz.pl

Telefony: 52 33-99-224 / 52 328-73-90

 

Główna Księgowa

mgr Iwona Galubińska

E-mail: Iwona.Galubinska@wimbp.bydgoszcz.pl

Telefon: 52 33-99-220

 

Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Dylewski

E-mail: iod@wimbp.bydgoszcz.pl

 

Dyrektor Biblioteki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 15:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.