bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową wojewódzką instytucją kultury. Terenem działania obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Biblioteka

Do głównych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa kujawsko-pomorskiego, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

AktualnościOpublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 13.06.2016
Dokument oglądany razy: 36 810