bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek Biblioteki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest wieczystym użytkownikiem działki Nr 24 położonej przy ul. Ujejskiego 58 o pow. 0.0402ha oraz właścicielką położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej Nr 55345 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych.

WiMBP posiada prawo własnościowe do lokalu użytkowego przy ul.M.Curie-Skłodowskiej 33a , księga wieczysta BY1B/00166778/2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

 • środki ruchome:
  księgozbiór 999 472 woluminy
 • środki trwałe:
  1. Grunty - 38 400
  2. Nieruchomości - 789 956,30
  3. Urządzenia techniczne (w tym komputery) - 1 733 544,08
  4. Środki transportu - 110 660,99
  5. Inne środki trwałe - 917 798,81
  6. Wartości niematerialne i prawne - 183 276,74Opublikował: Adam Doman
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Iwona Galubińska
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 369