bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowania

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy działa w sposób zapewniający mieszkańcom właściwy dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

WiMBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej WiMBP jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji.

Przychodami Biblioteki są:

  • dotacja Organizatora,
  • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  • inne źródła.

Biblioteka pobiera opłaty:

  • za usługi kserograficzne
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
  • za wynajem Sali Wykładowej;

Biblioteka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznacza się na działalność statutową.Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 13.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 802