bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury Nr EK II-4011/08/99. WiMBP w Bydgoszczy posiada osobowość prawną.

Podstawa prawna działalności:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. z 1998 r. Nr 44, poz. 269, z późn. zm.),
  4. Statut nadany Uchwałą Nr XLI/1011/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest finansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 26.07.2016
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 13.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 658