W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

- nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Mrugowska. Kontakt: koordynator.dostepnosci@wimbp.bydgoszcz.pl, tel. 52 33 99 217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy odpowiada Magdalena Mrugowska, koordynator.dostepnosci@wimbp.bydgoszcz.pl, tel.52 33 99 217.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna Stary Rynek 24

Do budynku prowadzi jedno wejście -  przy Starym Rynku 24. Do wejścia prowadzą schody z poręczami, nie ma podjazdu dla wózków.
Po prawej stronie znajduje się Wypożyczalnia Główna, a po lewej szatnia dla osób korzystających z Biblioteki i toalety bez możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich.
W Wypożyczalni Głównej dostępna jest pętla indukcyjna do komunikacji z osobami słabosłyszącymi. W Wypożyczalni znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w klawiaturę komputerową o wysokim kontraście.
W holu znajdują się również schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
W budynku na piętrze znajduje się Czytelnia Ogólna.  
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma windy, podjazdów. Biblioteka dysponuje schodołazem.
W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 180m od wejścia do biblioteki.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Biblioteka Główna Stary Rynek 22

Wejście do budynku  posiada podjazd dla wózków.
W budynku nie ma windy. Biblioteka dysponuje schodołazem.
W budynku na piętrze znajduje się Pracownia Regionalna.
Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
W budynku znajdują się dostępne dla czytelników toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na parterze oraz na trzecim piętrze budynku, prowadzą do niej schody (możliwość wjazdu schodołazem).
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 80m od wejścia do biblioteki.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Wypożyczalnia Multimediów, Długa 39

Do wypożyczalni prowadzi jedno wejście - z ulicy. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
Nie ma toalety dla  osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. 
W wypożyczalni Multimediów dostępna jest książka mówiona na oraz  płytach CD MP3, CD i kasetach magnetofonowych. W wypożyczalni znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w klawiaturę komputerową o wysokim kontraście.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 180m od wejścia do biblioteki.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Introligatornia, Długa 39

Do Introligatorni prowadzi jedno wejście z ulicy. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia mają utrudniony dostęp.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 180m od wejścia do biblioteki.
Do Introligatorni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych, ul. Długa 41

Do Czytelni prowadzi jedno wejście – z ulicy. 
Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
Czytelnia znajduje się na piętrze budynku.
W budynku nie ma windy, podjazdów. Biblioteka dysponuje schodołazem.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych jest zatrudniona osoba operująca językiem migowym w stopniu PJM.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, na korytarzu przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest dostępne na ul. Pod Blankami w odległości około 180m od wejścia do biblioteki.
Do Czytelni Zbiorów Specjalnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego - Pracownia Teatrologiczna ul. Libelta 5/10

Pracownia Teatrologiczna mieści się na I piętrze w kamienicy, w budynku nie ma windy, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych, nie ma toalety dla niepełnosprawnych na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. 
W lokalu nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
 

FILIE BIBLIOTECZNE

Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od stronu ul. Grunwaldzkiej. W budynku znajduje się winda. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Pomieszczenia biblioteki dostępne są dla osób na wózkach. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 4 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Czerkaska 11

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Pomorska 80-86

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Pomorskiej, znajdujące się na poziomie ulicy. W drzwiach jest wysoki próg. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost wejścia do biblioteki. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Nakielska 175a

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Nakielskiej znajdujące się na poziomie ulicy. W drzwiach jest wysoki próg. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. 
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 10 dla dorosłych i dla dzieci, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na wprost wejścia do biblioteki. Filia jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Czołgistów 8

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. Toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się po prawej stronie wejścia. Filia jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem znajduje się 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Ujejskiego 58

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się schody, nie ma podjazdu dla wózków.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach część korytarzy i pomieszczeń nie jest dostępna – zbyt wąskie przejścia pomiędzy pomieszczeniami utrudniają poruszanie się po całej powierzchni biblioteki.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 13 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Gawędy 1

Filia biblioteczna mieści się w parterowym budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, jest podjazd dla wózków. 
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49

Filia biblioteczna mieści się na parterze w budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajduje się jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są z ograniczonym dostępem. Część dziecięca znajduje się w obniżonej część lokalu – prowadzą do niej schody. Nie ma podjazdu dla wózków.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 15 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, nie ma windy. 
W lokalu bibliotecznym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 16 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Broniewskiego 1

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. W korytarzu po lewej stronie znajduje się winda. W lokalu bibliotecznym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Łanowa 2

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia nie są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 19 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 26

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, nie ma windy. 
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 21 dla dorosłych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 33

Filia biblioteczna mieści się w budynku parterowym, do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem jest podjazd dla wózków. 
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. M. Konopnickiej 28

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. Po lewej stronie schodów znajduje się podnośnik umożliwiający wjazd na pierwsze piętro budynku. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 24 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Pielęgniarska 17

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień, nie ma podjazdu dla wózków. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Toruńska 185

Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi są schody, jest podjazd dla wózków, brak poręczy po obu stronach podjazdu. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99

Filia biblioteczna mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Przed drzwiami wejściowymi są schody, nie ma podjazdu dla wózków. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 32 dla dorosłych, ul. Przyjazna 13

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku znajduje się podnośnik umożliwiający wjazd na pierwsze piętro. Przed wejściem do biblioteki w drzwiach jest wysoki próg. 
W lokalu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 13 dla dzieci, ul. Połczyńska 3

Filia biblioteczna mieści się na parterze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, w drzwiach jest wysoki próg. 
W lokalu jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 14 dla dzieci, ul. Bohaterów Kragujewca 11

Filia biblioteczna mieści się na I piętrze. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście. W budynku nie ma windy, nie ma podjazdu dla wózków. 
W lokalu nie ma toalety dla osób  niepełnosprawnych. 
Na korytarzu oraz przy wejściu brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.