W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole

XML

Treść

Kontrole zewnętrzne
 • 2023

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

  Zakres kontroli: „Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy", zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  Upoważnienie do przeprowadzenia wizyty monitoringowej

  Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Raport z wizyty monitoringowej z dnia 10 marca 2023 r.


  2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

  Zakres kontroli: realizacja zadania inwestycyjnego  pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku WiMBP w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22”

  Protokół kontroli z dnia 23 maja 2023 r.


  3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli

  Zakres kontroli: wykonywanie zadań BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów  budowlanych oraz przepisów ppoż. w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

  Protokół kontroli z dnia 10 stycznia 2024 r.


  4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli

  Zakres kontroli: Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 187

  Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2024 r. • 2022

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

  Zakres kontroli: realizacja zadania pn. „Remont dachu filii bibliotecznej nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w  Bydgoszczy”

  Protokół kontroli z dnia 25 stycznia 2022 r.


  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w Bydgoszczy

  Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Prawidłowość i  rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest  Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku oświadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

  Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2022 r.


  3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli

  Zakres kontroli: analiza kosztów utrzymania filii miejskich w kontekście dotacji przekazywanej przez Miasto Bydgoszcz w latach 2020-2021

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

  Protokół kontroli z dnia 8 listopada 2022 r. • 2021

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

  Zakres kontroli: Projekt pn. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Informacja pokontrolna

  Informacja dotycząca osiągnięcia wskaźników


  2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

  Zakres kontroli:

  1. Przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.

  2. Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków      ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

  Protokół kontroli z dnia 2 czerwca 2021 r.

  Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lutego 2022 r.
Załączniki